Vol. 1 No. 1 (2022): PROSPEK

Prospek adalah prosiding program studi pendidikan ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Prosiding ini hadir untuk meningkatan pemikiran dan pemahaman secara mendalam sebagai upaya meningkatkan gerakan kesadaran bangsa, yaitu pentingnya mengkemas proses pembelajaran yang menarik dengan pemanfaatan teknologi secara maksimal, menyeluruh dan berkesinambungan. Makalah-makalah yang terekam di dalam prosiding ini memberikan kita berbagai pengetahuan serta gagasan kreatif tentang proses pembelajaran yang semakin dinamis.  Melakukan perbincangan akademik dengan berbagai gagasan edukatif yang termuat dalam prosiding seminar ini. Kehadiran prosiding ini hanyalah sekadar pemantik untuk terus berupaya membangun kesadaran akademik dalam memperkaya khazanah pengetahuan bangsa, terutama tentang digitalisasi teknologi pembelajaran dan kewirausahaan. Semoga seminar nasional Prospek, Prodi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ajek dan berkesinambungan sehingga tahun-tahun yang akan datang kembali melahirkan perbincangan akademik dalam wujud Prospek II, III, IV, dan seterusnya.

Published: 2022-01-28

Articles