1.
Ni Putu Sudareny. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI PESERTA DIDIK KELAS XII IPA 2 SMA NEGERI 1 PEKUTATAN SEMESETER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022. widyadari [Internet]. 2023May23 [cited 2024Mar.1];24(1):1 - 9. Available from: https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/widyadari/article/view/2797