1.
I Nyoman Astawan, I Nyoman Sadwika, I Dewa Putu Juwana. ASPEK MORALITAS DALAM KUMPULAN CERPEN SEMPRONG PUUN KARYA NI WAYAN ANTARI DKK DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. widyadari [Internet]. 2022Apr.8 [cited 2022Dec.5];23(1):1 - 12. Available from: https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/widyadari/article/view/1849