Kadek Ayu Ekasani, Ida Ayu Gayatri Kesumayathi, and Putu Dian Yuliani Paramita. “TINDAK TUTUR PRAMUSAJI RESTORAN DI MASA PANDEMI COVID-19”. Widyadari 22, no. 2 (October 19, 2021): 405 - 415. Accessed April 14, 2024. https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/widyadari/article/view/1381.