I KADEK SURYA ATMAJA; I KOMANG SUKENDRA; I WAYAN WIDANA. PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DIGITAL MATEMATIKA SMA KELAS X BERORIENTASI HOTS. Widyadari, v. 22, n. 2, p. 459 - 468, 19 Oct. 2021.