I Made Subrata, & I Gusti Ayu Rai. (2022). PERANAN LITERASI SAINS DALAM PEMBELAJARAN FISIOLOGI TUMBUHAN. Widyadari, 23(2), 329 - 339. Retrieved from https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/widyadari/article/view/2263