(1)
Sunita, N. W.; Mahendra, E.; Lesdyantari, E. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP MINAT BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK. widyadari 2019, 20.