(1)
I Kadek Surya Atmaja; I Komang Sukendra; I Wayan Widana. PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DIGITAL MATEMATIKA SMA KELAS X BERORIENTASI HOTS. widyadari 2021, 22, 459 - 468.