[1]
I Gusti Ngurah Agung Indrayana 2022. PENGGUNAAN LANGKAH LANGKAH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI IPA 2 SEMESTER 1 SMA NEGERI 8 DENPASAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019. Widyadari : Jurnal Pendidikan. 23, 1 (Apr. 2022), 48 58. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6390907.