[1]
I Nyoman Astawan, I Nyoman Sadwika and I Dewa Putu Juwana 2022. ASPEK MORALITAS DALAM KUMPULAN CERPEN SEMPRONG PUUN KARYA NI WAYAN ANTARI DKK DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. Widyadari : Jurnal Pendidikan. 23, 1 (Apr. 2022), 1 - 12. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6390816.