Liska, Luh De. “PROFESIONALISME GURU DALAM PEMBELAJARAN DARING SELAMA MASA PANDEMI COVID-19”. Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni 10, no. 1 (November 30, 2021): 56-65. Accessed May 19, 2024. https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/stilistika/article/view/1548.