Astuti, N. M. M. S. A., I. N. . Suarsa, and N. W. Sudarti. “KEMAMPUAN MEMONOLOGKAN CERPEN ‘MENJARING MALAIKAT’ KARYA DANARTO OLEH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 KUTA UTARA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 ”. Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni, vol. 10, no. 1, Nov. 2021, pp. 96-111, doi:10.5281/zenodo.5732959.