Liska, L. D. “PROFESIONALISME GURU DALAM PEMBELAJARAN DARING SELAMA MASA PANDEMI COVID-19”. Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni, vol. 10, no. 1, Nov. 2021, pp. 56-65, doi:10.5281/zenodo.5732937.