[1]
N. M. M. S. A. Astuti, I. N. . Suarsa, and N. W. Sudarti, “KEMAMPUAN MEMONOLOGKAN CERPEN ‘MENJARING MALAIKAT’ KARYA DANARTO OLEH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 KUTA UTARA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 ”, stilistika, vol. 10, no. 1, pp. 96-111, Nov. 2021.