Liska, Luh De. 2021. “PROFESIONALISME GURU DALAM PEMBELAJARAN DARING SELAMA MASA PANDEMI COVID-19”. Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni 10 (1):56-65. https://doi.org/10.5281/zenodo.5732937.