Angga Putera, I. K. J., I. P. A. A. Payadnya, and K. R. Puspadewi. “PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS X SMA NEGERI 6 DENPASAR TAHUN AJARAN 2018/2019”. Prosiding SENAMA PGRI, vol. 1, Sept. 2019, pp. 71-79, https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/senama/article/view/330.