Angga Putera, I. K. J., Payadnya, I. P. A. A. and Puspadewi, K. R. (2019) “PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS X SMA NEGERI 6 DENPASAR TAHUN AJARAN 2018/2019”, Prosiding SENAMA PGRI, 10, pp. 71-79. Available at: https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/senama/article/view/330 (Accessed: 4October2023).