ANGGA PUTERA, I. K. J.; PAYADNYA, I. P. A. A.; PUSPADEWI, K. R. PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS X SMA NEGERI 6 DENPASAR TAHUN AJARAN 2018/2019. Prosiding SENAMA PGRI, v. 1, p. 71-79, 22 Sep. 2019.