Gunastra, I Kadek, I Wayan Sugama, and I Ketut Muada. 2022. “KEMAMPUAN MEMAINKAN INSTRUMENT GITAR AKUSTIK PADA LAGU NAFF MEMILIKIMU OLEH SISWA KELAS XI IPS SMAK THOMAS AQUINO TANGEB TAHUN PELAJARAN 2021/2022”. Batarirupa: Jurnal Pendidikan Seni 2 (1):136-50. https://doi.org/10.5281/zenodo.7302435.